MANIFEST
Ideologi og reklame har opphøyd den permanente mobiliseringen av menneskehetens produktive og nervøse tilbøyelighet til å drive profitt og krig. Vi opphøyer varsomhet, søvn og ekstase, et sparsommelig forbruk og sansenes gleder.

Fra "After the future" av Franco "Bifo" Berardi
 

Blog

Nav, navere og navfe som blir nava.

  |   AKTUELT   |   No comment

På et lite mellom-symposium under øving med et lokalt band forrige dagen drodla vi litt over ny-verbet «å nave». Vi kom fram til at dagens forståelse og bruk av dette verbet er misvisende og at det trengs en korreksjon.

 

 

Å «nave» er et verb som indikerer aktiv utførelse av noe. Subjektet som «naver» gjør altså en aktiv, positiv handling som (antagelig?) skaper nav i tilværelsen.Dette er uforenlig med opplevelsen av å gå på nav og krangle for å få sine rettigheter oppfylt, som er den overveiende opplevelsen til flertallet av såkalte «navere». Substantivet «navere» er også misvisende i sin nåværende forståelse og bruk, da den implisitt påstår at (de som i dag forstås som) «navere» er drivkraft og motivasjon bak fenomentet Nav.
Dette er jo , som kjent i vide kretser, sterkt misvisende, for ikke å si tullball.

 
Vi kom fram til at subjektet «navere» burde forbeholdes de som er ansatte i etaten og forvalter en operativ kraft i stillings medfør. «Å nave» burde forstås som disse ansattes utøvelse av sitt operative arbeid. De som mer eller mindre ufrivillig må innfinne seg med å være objekter for operative naveres innsats må gis en annen benevnelse som avspeiler deres avmektighet i situasjonen, eksempelvis «navfe».
Det å stå fast i denne situasjonen, mer eller mindre ufrivillig, må heretter omtales som «å bli nava».

 

Les også: «Altfor lett å bøffe Nav». Torggatablad, 8. juli 2015

AUTHOR - Harald Lange

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar